นิปปอนเพนต์มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ “พนักงานดีเด่น ประจำปี 2560”

นิปปอนเพนต์มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ “พนักงานดีเด่น ประจำปี 2560”

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง (คนที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ “พนักงานดีเด่น ประจำปี 2560” เพื่อยกย่องและเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ความประพฤติดี มีจิตสำนึกในการทำงาน รักองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน ณ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.สุขสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line