สมุทรปราการ จัดมหกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

สมุทรปราการ จัดมหกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ จัดงานแถลงข่าวมหกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล โดยมี  นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นประธานในพิธี  พร้อมคณะผู้บริหาร นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ และ นางสีชมภู บุตรสินธุ์  พัฒนาการจังหวัดฯ ตลอดจน บิ๊ก- ณทรรศชัย จรัสมาส นักแสดงจากช่อง 7 เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมหอชมเมือง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ


เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง 6 อำเภอ พร้อมทั้งนำสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการไปจำหน่ายยังสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้ง 6 อำเภอ อาทิ บ้านสาขลา ที่มีสินค้า กุ้งเหยียด ขนมจาก ประเพณีรับบัว หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประเพณีชาวมอญ งานสงกรานต์พระประแดง หอชมเมือง เมืองโบราณ ช้างสามเศียร ฟาร์มจระเข้ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมการทำอาหารจากหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 18หมู่บ้าน จาก 6 อำเภอ ๆ ละ 3 หมู่บ้าน เข้าร่วมการประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น โดยมีเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ประชาชนทั่วไปรู้จักกันดี อาทิ กุ้งเหยียด ปลาสลิดบางบ่อ ลูกจาก รวมถึงเมนูอาหารอื่น ๆ อีกหลากหลายเมนู นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกระบวนการเตรียมชุมชน รวมทั้งพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความน่าสนใจ น่าติดตามให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการอย่างยั่งยืน และได้มีการนำสินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการไปจำหน่ายยังสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ทำให้สินค้า OTOP สมุทรปราการ มียอดจำหน่ายสูงขึ้นเป็นประจำทุกปี นับได้ว่าการดำเนินการตามหลัก “ประชารัฐ” สามารถผลักดันการขายสินค้า OTOP โดยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การค้าแบบสากล เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line