การแถลงข่าวการจัดเวทีแลกเปลี่ยนคลังสมองระดับนานาชาติ 2561

การแถลงข่าวการจัดเวทีแลกเปลี่ยนคลังสมองระดับนานาชาติ 2561

กลุ่ม the Think Tank Initiative (TTI)  ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (IDRC)  และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  แถลงข่าวการจัดเวทีแลกเปลี่ยนคลังสมองระดับนานาชาติ 2561 : องค์กรที่ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Think Tank Initiative Exchange 2018: Sustainable Organizations for Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.2561 ที่กรุงเทพฯ  โดยสถาบันคลังสมองในประเทศกำลังพัฒนารวม 43 องค์กร 20 ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านนโยบายสาธารณะใน 20 ประเด็นท้าทายโลกในอนาคต นำโดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร จากทีดีอาร์ไอ คุณแชนนอน ซัททัน(Shannon Sutton) Think Tank Initiative และ IDRC  คุณอเล็กซ์ อวิติ(Alex Awiti) ผู้อำนวยการ สถาบันแอฟริกาตะวันออก ประเทศเคนยา  คุณแอนเดรีย โอโดเนซ (Andrea Ordóñez) ผู้อำนวยการ Southern Voice


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line