โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรม สู้วิกฤติฝุ่นร้าย PM 2.5

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรม  สู้วิกฤติฝุ่นร้าย PM 2.5

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรม  สู้วิกฤติฝุ่นร้าย PM 2.5 ด้วยสมุนไพรทางเลือกเสริม โดยเล็งเห็นว่า ขณะนี้สถานการณ์ PM 2.5 ทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อคนไทย ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมไปถึงผลเสียอื่นๆที่ตามมาอีกมากมาย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงขอแนะนำ 5 สหายสมุนไพรสู้ฝุ่นร้าย ที่จะคอยเป็นเกราะเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พิทักษ์ร่างกาย ให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี แถมเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ หญ้าดอกขาว ขมิ้นชัน รางจืด มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร


ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  https://www.facebook.com/136694259728989/posts/2130071210391274/

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line