นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

นายคุณาพร สุขสบาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28 ระดับภาค กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ (Creative Arts and Fashion) การจัดดอกไม้(Floristry) จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับประเทศต่อไป


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line