เกรท วรินทร ปัดแม่ยกร้านทองให้ โต้ผู้ใหญ่กดดันให้รีบมีครอบครัว

เกรท วรินทร ปัดแม่ยกร้านทองให้ โต้ผู้ใหญ่กดดันให้รีบมีครอบครัว

เกรท วรินทร ปัดแม่ยกร้านทองให้ โต้ผู้ใหญ่กดดันให้รีบมีครอบครัว แจงแค่ให้ช่วยดูแล ยินดียกให้น้อง เพราะน่าจะถนัดมากกว่า ตอนนี้ยังขอเอาดีกับงานในวงการก่อน ลั่นอนาคตถ้าเฟดตัวออกจากวงการคงไปช่วยดูแลกิจการกับน้อง


 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line