เจษ-ป๊อป-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง ชวนคนไทยร่วมเก็บขยะชายหาด ลดใช้พลาสติก รักษาโลกให้น่าอยู่

เจษ-ป๊อป-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง ชวนคนไทยร่วมเก็บขยะชายหาด ลดใช้พลาสติก รักษาโลกให้น่าอยู่

เจษ-ป๊อป-น้ำฝน-ญิ๋งญิ๋ง ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach ดูแลโลกเพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป ณ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เผยดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่คนไทยต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะขยะทุกวันนี้เกิดการย่อยสลายได้ยาก ส่งผลให้สัตว์น้ำในทะเล และระบบนิเวศเสื่อมเสีย ฝากถึงคนไทยทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันลดใช้พลาสติก และช่วยกันรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ต่อไป


 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line