ไทยสมายล์ ประกาศเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าฟรี สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ

ไทยสมายล์ ประกาศเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าฟรี สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ

สายการบินไทยสมายล์ประกาศปรับเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ (Baggage Allowance) สำหรับบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศในชั้นประหยัด (Smile Class) เป็น 30 กิโลกรัม และสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (Smile Plus) จะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 40 กิโลกรัม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป


สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Smile Class) เส้นทางภายในประเทศจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม และ 30 กิโลกรัม สำหรับชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (Smile Plus)  ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaismileair.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 1181 หรือ 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line