ราชมงคลพระนคร เปิดคอร์สสอนใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ ฟรี

ราชมงคลพระนคร เปิดคอร์สสอนใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ  ฟรี

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ (Solid Edge Fundamental) รุ่นที่ 1 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมออกแบบ 3D ขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม Solid Edge รวมถึงการเรียนรู้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ แบบเจาะลึก ที่จะช่วยให้การทำงานด้านออกแบบง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากจบหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผู้เข้าอบรมจะรับประกาศนียบัตรอีกด้วย  โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)  ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ โทรศัพท์  09 8858 8535  หรือ Line ID : @diri.rmutp รับจำนวนจำกัดจำนวน 30 ท่าน


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line