เออาร์ไอพี จัดงาน THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019 อย่างยิ่งใหญ่

 เออาร์ไอพี จัดงาน THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019 อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ที่ 7 จากซ้าย) จัดงาน “THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019” ด้วยความร่วมมือของกรมสรรพากร ได้รับเกียรติจาก นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร (ที่ 4 จากซ้าย) เปิดงาน ร่วมด้วย นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายณรงค์ฤทธิ์ พาณิชชีวะ รองประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) (ที่ 6 จากซ้าย) นางสาวพิรดา อิงค์ธเนศ Assistant to CEO บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศ่ไทย)  (ที่ 5 จากซ้าย) นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) นางสาวนดารัตน์ ป้อมตรี Head of Business Process Improvement เอสซีจี (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมงาน ในการให้ความรู้และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญในการนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมาก ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ


Comments

Share Tweet Line