แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมแบ่งปันความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป  ร่วมแบ่งปันความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่

คุณสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย (แถวหลัง ที่ 8 จากซ้าย)  ร่วมเวทีแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนแก่ผู้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ  ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่  จัดโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations Population Fund (UNFPA)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระหว่างคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ ร่วมแบ่งปันความรู้และทักษะพื้นฐานรวมถึงสิทธิที่จำเป็น เพื่อรวบรวมชุดความรู้และทักษะไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ การเสริมพลังคนรุ่นใหม่และเยาวชนในวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยแรงงาน และการหาแนวร่วมการพัฒนาคนรุ่นใหม่กับภาคเอกชนต่อไป  สอดรับกับแนวโน้มที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมดิจิทัลและสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตาย มีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและจำนวนคนในวัยแรงงานน้อยลง


นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ในอนาคตอีก 10- 20 ปีข้างหน้าว่าคนในวัยแรงงาน (อายุ 21- 59) หนึ่งคนน่าจะต้องแบกภาระสังคมและดูแลคนรอบข้างในอัตรา 1:5 คน  ทำให้ต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่กำลังเข้าสู่ระบบแรงงาน และผู้ที่เป็นกลุ่มแรงงานใหม่ (new jobbers) ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและชีวิตการทำงานให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถดูแลตนเอง คนรอบข้าง และสร้างผลผลิตต่อสังคมได้  นอกจากนี้ยังมีคุณพิชเยนทร์  หงษ์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป และคุณชัยวัฒน์ อนุจารี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมด้วยคุณพรจรรย์  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม M4@M23 โรงแรม Centara Grand เมื่อเร็วๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line