นักศึกษาสถาปัตยฯ มทร.พระนคร คว้ารางวัล Asia Young Designer Awards 2019 by Nippon Paint

นักศึกษาสถาปัตยฯ มทร.พระนคร คว้ารางวัล Asia Young Designer Awards 2019 by Nippon Paint

นายวีระพล ธรรมสิมมา นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัล Bronze Award ประเภท Architecture Category ในผลงานการออกแบบชื่อ "Suk San Khonmuang : เพิ่มความสุขในสุสาน เพื่อคนเมือง"  จากการประกวด Asia Young Designer Awards 2019 หรือ “AYDA” จัดโดย บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้ 


ทั้งนี้แนวคิดผลงาน "Suk San Khonmuang : เพิ่มความสุขในสุสาน เพื่อคนเมือง” เกิดจากความต้องการจัดการพื้นที่สุสานมาปรับให้เกิดประโยชน์ต่อคนเมืองมากที่สุด เนื่องจากสุสานอยู่ร่วมกับชุมชนมายาวนาน ในขณะที่ชุมชนพัฒนาไปสู่เมือง แต่สุสานไม่ได้รับการพัฒนาตาม โดยการออกแบบแบ่งเป็น 2 โซน คือ พื้นที่สุสาน และพื้นที่สวนสาธารณะอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน ตามหลักการสุสานอยู่เชิงเขา คนอยู่พื้นราบ โดยปรับพื้นที่สุสานเป็น 5 ชั้นสะท้อนความเป็นภูเขา พื้นที่ราบคนเมืองใช้เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งจะทำให้สามารถลบคติที่ว่าพื้นที่สุสานน่ากลัวได้ และได้สุสานใหม่ที่ยั่งยืน  ตามแนวคิดของการประกวด หัวข้อ "FORWARD : A SUSTAINABLE FUTURE"  ที่มุ่งเน้นการออกแบบที่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนบนความยั่งยืน  ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม คนกับเทคโนโลยี หรือแม้แต่คนกับคน

                                               

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line