ประกวดสุนทรพจน์ น้อมรำลึกร.9

ประกวดสุนทรพจน์ น้อมรำลึกร.9

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ นางสาวชญาภา จารุสุทธิรักษ์ โรงเรียนศึกษานารี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับรางวัลชนะเลิศภายใต้หัวข้อ “ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” และนายภวินท์ อินทะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับอุดมศึกษา รับรางวัลชนะเลิศหัวข้อ
“รอยพระบาทแห่งไท้ นำไทยให้ร่มเย็น” การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณ ณ ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line