ดร.บุ๋ม-ปนัดดา พาเยือนนครแห่งอัญมณี ท่องเที่ยววิถีเมืองจันท์

ดร.บุ๋ม-ปนัดดา พาเยือนนครแห่งอัญมณี ท่องเที่ยววิถีเมืองจันท์

ดร.บุ๋ม- ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พาคณะผู้โชคดีจากการร่วมสนุกในกิจกรรม “เยือนนครแห่งอัญมณี ท่องเที่ยววิถีเมืองจันท์” ซึ่งจัดโดย บมจ.อสมท ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมเส้นทางความงดงามของอัญมณี จ.จันทบุรี สัมผัสการขุดพลอยแบบโบราณ ณ บ่อพลอยเหล็กเพชร ท่องเที่ยววิถีชุมชนริมน้ำจันทบูร และตลาดค้าพลอย ณ ถนนศรีจันท์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็นนครอัญมณีของโลก พร้อมร่วมพิธีเปิดงาน  INTERNATIONAL CHANTHABURI GEMS AND JEWELRY FESTIVAL 2019 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line