มทร.ธัญบุรี ร่วม อบต.บึงบา มอบสุข ส่งท้ายปี อบรมมัดย้อมผู้สูงอายุ

มทร.ธัญบุรี ร่วม อบต.บึงบา มอบสุข ส่งท้ายปี อบรมมัดย้อมผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารตำบลบึงบา มอบความสุขส่งท้ายปี จัดกิจกรรมโครงการอบรมมัดย้อมผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แขนงการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ เล่าว่า เทคนิคในการสอนมัดย้อมวันนี้ ไม่ได้มีกระบวนการซับซ้อน ผู้สูงอายุสามารถทำได้ ซึ่งเป็นการมัดย้อมแบบเย็น การทำผ้ามัดย้อม เป็นการสร้างจินตนาการให้กับผู้สูงอายุ ลวดลายที่ออกมาเป็นจินตนาการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล สีที่ใช้เป็นสีที่ปลอดภัย ไม่อันตรายต่อผู้สูงอายุ นอกจากความรู้ที่ถ่ายทอดให้ผู้สูงอายุในวันนี้ ยังเป็นการมอบความสุขให้กับท่านส่งท้ายปี ผู้สูงอายุได้หมวกมัดย้อมที่เกิดจากฝีมือตัวเอง สร้างความสุข และความภูมิใจ ระหว่างที่อบรมผู้สูงอายุให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนมาก มีการสอบถามในเรื่องของตลาด และแหล่งจำหน่ายผ้ามัดย้อม โดยผ้ามัดย้อมยังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องด้วยเป็นงานฝีมือ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่งถ้าผู้สูงอายุทำเป็นงานอดิเรก สามารถสร้างรายได้ ให้กับชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา

นางบุญสร้าง พรมสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารตำบลบึงบา เล่าว่า สมาชิกในชมรมมีประมาณ 200 คน มาจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งทางองค์การบริหารตำบลจัดกิจกรรมอบรมให้ผู้สูงอายุสม่ำเสมอ สำหรับหลักสูตรที่เลือกอบรมที่ผ่านมา เน้นทางด้านสุขภาพ เมื่ออบรมแล้ว ผู้สูงอายุสามาถนำไปใช้ได้ เช่น อบรมการทำยาหม่อง ในส่วนของอาหาร เช่น อบรมการทำกล้วยตาก ถ้าผู้สูงอายุต้องการทำจำหน่ายสร้างรายได้ ทางองค์การบริการส่วนตำบลบึงบา ยินดีที่จะหาตลาดรองรับให้ สำหรับหลักสูตรมัดย้อมในวันนี้ มัดย้อมหมวก เสื้อ และกระเป๋า ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้สูงอายุฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้สูงอายุบางคนที่สนใจสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้เลย

นางปราณี เขียววงใหญ่ อายุ 65 ปี เล่าว่า ที่บ้านได้เปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอำเภอ “ศูนย์บ้านไทรย้อย” โดยมีสมาชิกประมาณ 30 คน ซึ่งทางศูนย์มีหน่วยงาน สถาบันการศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เข้ามาอบรมให้กับทางศูนย์ เช่น อบรมการทำเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกในศูนย์ จึงสนใจหาความรู้ใหม่ ๆ ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่ม ที่สำคัญสนใจในเรื่องของผ้า ซึ่งเป็นช่างเย็บผ้า และมีพื้นฐานการทำมัดย้อม จึงอยากได้เทคนิคใหม่ ๆ ไปใช้ อาจารย์มีเทคนิคสอนการมัดย้อมที่ง่าย และไม่ซับซ้อน ซึ่งได้สอบถามอาจารย์เกี่ยวกับแหล่งการขายสีย้อม และผ้า จะนำความรู้ไปต่อยอดอบรมให้สมาชิกในศูนย์ เพื่อทำสินค้าออกจำหน่ายต่อไป

“เนม” นางสาวนัสสร สุภาษร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ เล่าว่า ดีใจที่ผู้สูงอายุเปิดใจให้กับตนเอง โดยที่ไม่คิดว่าเป็นแค่นักศึกษา ทุกคนตั้งใจเรียนมาก สอบถามเมื่อสงสัย ทุกคนเรียนด้วยความสนุก สำหรับใครที่มีเวลาว่างอยากให้หากิจกรรมที่มีประโยชน์ และหาโอกาสทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุข้ามถนน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้เห็นรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของคุณตาคุณยาย ประทับใจถ้ามีโอกาสอยากมาทำกิจกรรมแบบนี้อีก

หลังจากที่คุณตาคุณยายได้หมวกมัดย้อม ผลงานของตนเองกลับบ้านไปคนละ 1 ใบ คุณตาคุณยายชมรมผู้สูงอายุบึงบายังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง ของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดทำขึ้น

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line