มูลนิธิ EDF จับมือมูบาดาลา ปิโตรเลียมมอบทุนนักเรียนสงขลา 300 ทุน

มูลนิธิ EDF จับมือมูบาดาลา ปิโตรเลียมมอบทุนนักเรียนสงขลา 300 ทุน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนหลัง – ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางอภิชนันท์ ลิงธงชัย (แถวยืน – ที่ 9 จางขวา) เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา เขต 16 และนักเรียนทุนบางส่วนในโอกาสที่มูบาดาลา ปิโตรเลียมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนในอำเภอเมือง สทิงพระ สิงหนคร และระโนด จังหวัดสงขลาจำนวนทั้งหมด 300 ทุน


สำหรับมูบาดาลา ปิโตรเลียมได้ร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ทำโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน ((Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ในจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนและพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริมศักยภาพชุมชนใน 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเมือง สทิงพระ สิงหนคร และระโนด

หน่วยงานหรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำกิจกรรมพัฒนาสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล info@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 30 ปี และได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณะกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค  รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line