ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ “การตัดเย็บกระโปรง”

ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ “การตัดเย็บกระโปรง”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ การตัดเย็บกระโหรงทรงเอ ชิงทุนการศึกษารวม 9,000 บาท เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร
(ศูนย์โชติเวช)


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hec.rmutp.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช) โทร 02-665-3777 ต่อ 5235-5236

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line