มทร.พระนคร ครบรอบ 15 ปี มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบ

มทร.พระนคร ครบรอบ 15 ปี มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี พร้อมมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ในโครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4 ภายใต้แนวคิด “พลังจิตอาสาสร้างชาติ” สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นายเจษฎา เรือนนา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้รับถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนเกิดพลังมุ่งมั่น ตั้งใจทำความดี อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 26 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างผลงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line