มทร.พระนคร จับมือภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง เขตนวัตกรรมพระนครและสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์

มทร.พระนคร จับมือภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง เขตนวัตกรรมพระนครและสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคุณชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด  เป็นประธานในการแถลงข่าว และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) และการจัดตั้ง “เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovation District)” ภายใต้โครงการ “เขตนวัตกรรมพระนคร : Pha Nakhon Inno Space (PIS)   โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดการแบ่งปัน การถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลยีในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ BCG model  : B -Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ), C-Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน), G-Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว)  ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการยกระดับศักยภาพงานวิจัยสู่การใช้งานจริง


ภายในงานเดียวกันนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณบวรรัตน์ กาญจนรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอ เมดิคอล ไลฟ์ จำกัด  ด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์  ในเรื่องการปลูก การสลัดกลั่นสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก โดยให้ประชาชนเข้าถึงสมุนไพร กัญชง กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านคลินิกกัญชาการแพทย์ทางเลือก ในด้านการใช้ประโยชน์ของพืชกัญชาทางการแพทย์ พืชกัญชงทางเศรษฐกิจ การจัดทำศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานรัฐ  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพืชกัญชาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพเชิงท่องเที่ยวแบบครบวงจร (Health &  Wellness Tourism)  ณ ห้องรัชโยธิน โรงแรมเดอะ บาซาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line