ซัมมิท แคปปิตอล รุกตลาดภาคเหนือ เปิดสาขากำแพงเพชร เน้นบริการเป็นเลิศตามหลัก I-TRUST

ซัมมิท แคปปิตอล รุกตลาดภาคเหนือ เปิดสาขากำแพงเพชร เน้นบริการเป็นเลิศตามหลัก I-TRUST

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เปิดศูนย์บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แห่งใหม่ ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับค่านิยมหลัก “I-TRUST” ขององค์กร ทั้งนี้นับเป็นสาขาที่ 37 ของบริษัท โดยการขยายสาขาในภาคเหนือนี้ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจในปี 2563


นายพีรพงศ์ กี้ประสพสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารงานขายและการตลาด บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน ซัมมิท แคปปิตอล มีศูนย์บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก โดยสาขากำแพงเพชรเป็นสาขาที่ 3 ของภูมิภาคและเป็นสาขาที่ 37 ของซัมมิท แคปปิตอล ที่ผ่านมาตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์ในภาคเหนือมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องการขยายเครือข่ายการบริการให้เข้าถึงลูกค้าในภาคเหนือให้มากขึ้น”

ศูนย์บริการซัมมิท แคปปิตอล สาขากำแพงเพชร ตั้งอยู่เลขที่ 525 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 ลูกค้าที่ทำสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับซัมมิท แคปปิตอล สามารถติดต่อรับบริการต่อภาษีและพ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ผ่านทางสาขาได้ หรือโทร. 02-107-2222 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาทำการ 8.30 – 17.30 น. หรือที่ www.summitcapital.co.th

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 25 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ภายใต้แนวทาง “I-TRUST” เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กร และสังคมส่วนรวม และมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line