ฟู้ดสตาร์ จัดงานประชุมพันธมิตรทางธุรกิจ “Go Together Grow Together 2020”

ฟู้ดสตาร์ จัดงานประชุมพันธมิตรทางธุรกิจ “Go Together Grow Together 2020”

นางสาวจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วย คุณดิลก ธัญญาเวชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (ซ้ายสุด), คุณวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (ที่ 2 จากขวา), คุณนิติพงษ์ จิระวรานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (ขวาสุด) และ คุณภัทรียา ธรรมยุติการ ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) จัดงาน “Go Together Grow Together 2020” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงถึง กลยุทธ์และทิศทางการทำงานของ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ในปี 2020 ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในเรื่องการ “เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย” เพื่อให้คู่ค้าเชื่อมั่นในบริษัทฯและการทำงานร่วมกันบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งยังเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน  โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อเร็ว ๆ  นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line