Gen Z คนรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนประเทศไทย

Gen Z คนรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนประเทศไทย

บริษัท สตามิน่า เอเชีย บริษัทวิจัยในกรุงเทพฯ เปิดเผยถึง ผลการศึกษาภายใต้โครงการ “Meet the Zers”  ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความลึกลับซับซ้อนและความจริง ที่น่าค้นหาของคน Gen Z โดยงานวิจัยนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ สตามิน่า เอเชียเอง (self-funded project) และถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดแบบสำรวจ Exclusive Poll ที่ครอบคลุมผู้บริโภคทั้งในกลุ่มของ Gen X, Gen Y และ Gen Z ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ธุรกิจต่าง ๆ และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงผลการวิจัยภายใต้หัวข้อ “Meet the Zers” และรายงานฉบับอื่น ๆ ของบริษัทได้หากต้องการ


คุณปัทมา จอมศิริวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยประจำ สตามิน่า เอเชีย ได้อธิบายว่า “การเข้าใจกลุ่มคนแต่ละช่วงวัยนั้นถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค การเป็นสมาชิกของช่วงวัยใดช่วงวัยหนึ่งนั้นนับว่ามีความสำคัญในแง่ของการแสดงออกความเป็นตัวตนพอ ๆ กับ การเป็นประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือการแสดงออกทางเพศสภาพใด ๆ นอกจากนี้การเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญอันเป็นตัวกำหนดความต้องการและพฤติกรรมของ ผู้บริโภค ส่วนใหญ่แล้วจะมีความสำคัญกว่าลักษณะทางเศรษฐกิจเสียอีก” 

เราสามารถให้คำจำกัดความของ Gen Z คร่าว ๆ ได้ว่า เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี 2538 ถึง 2553 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเหมือน ๆ กันไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก พวกเขาเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่กับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และโซเชียลมีเดียตั้งแต่วัยเด็ก ถือเป็นคนยุคดิจิทัลแบบแท้จริงรุ่นแรก และเป็นผู้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ การสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ และการเชื่อมต่อกันแบบทันที นอกจากนี้พวกเขายังไม่เพียงแต่จะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างไม่มีติดขัดเท่านั้น แต่คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยความต้องการใหม่ ๆ หรือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อทำให้โลกก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นความท้าทาย ต่อธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะสามารถเปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจเหล่านั้นมีความเข้าใจถึง คนเหล่านี้มากขึ้นว่าพวกเขามีวิธีบริโภคและรู้จักแบรนด์ต่าง ๆ อย่างไร 

แม้กระบวนการในการทำความเข้าใจเด็กยุคใหม่อย่าง Zers นั้นจะค่อนข้างลำบากเนื่องมาจากการเหมารวม ซึ่งเป็นเรื่องที่คงจะหลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อต้องให้บุคคลหนึ่งมาพยายามอธิบายกลุ่มสังคมเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง งานวิจัยระดับโลกที่ให้ความสนใจใน Gen Z นั้น มักเริ่มต้นการศึกษาด้วยการเปรียบเทียบ Gen Z นี้กับกลุ่ม Millennial หรือ “Me Generation” ซึ่งเน้นความสำคัญไปที่ตัวเอง โดยปกติแล้ว ผู้คนจะมอง Gen Z ว่ามีความยึดมั่นในอุดมการณ์ มากกว่า กล้าที่จะเผชิญหน้ามากกว่า และมีหลักการมากกว่า พวกเขาเหล่านี้คือผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในเรื่อง ของศีลธรรม รวมถึงในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าข้อสังเกตทั่วไปนี้ดูเหมือนจะไม่มี อะไรผิดแปลกแล้ว คำถามที่แท้จริงของงานวิจัยที่ทาง สตามิน่า เอเชีย ทำขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการหาคำตอบว่า ข้อสรุปเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้กับ Gen Z ในประเทศไทยได้แค่ไหนกันแน่

ผลการวิจัยพิสูจน์ให้เห็นว่า ลักษณะส่วนใหญ่ของ Gen Z ในประเทศไทยนั้นเหมือนกับ Gen Z ที่อาศัยอยู่ในซีกโลกตะวันตก กล่าวคือ พวกเขามีความต้องการที่จะท้าทายกับสถานะปัจจุบันในแง่ของคุณค่า ธรรมชาติ เทคโนโลยี รวมถึงความสัมพันธ์กับแบรนด์ต่าง ๆ ทั้งนี้ 35% ของผู้เข้าร่วมงานวิจัยชาวไทยนั้นระบุว่า “ความยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ควรค่าและพร้อมที่จะสู้เพื่อสิ่งนี้ จากมุมมองดังกล่าวนี้เอง เราจึงสามารถอธิบาย Gen Z ของไทยได้ว่าเป็น “True Gen” ซึ่งก้าวไปข้างหน้าด้วยการเสาะหาสิ่งที่เป็นแก่นแท้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างที่สามารถสังเกตเห็นได้บางประการ นั่นคือ Gen Z ของไทยนั้นจะออกไปในแนวของผู้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) มากกว่า มีความสนใจในความสำเร็จทางการเงินมากกว่า หัวรั้นน้อยกว่า และเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายมากกว่า Gen Z ของทางฝั่งตะวันตก นอกจากนี้ Gen Z ของไทยนั้นยังมีความเป็นปัจเจกมากกว่า โดย 36% ของ Gen Z ในไทยนั้นเลือกคำกล่าวที่ว่า “เป็นตัวของตัวเอง!” ให้เป็นสุดยอดคติประจำใจ

มีการนำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัย “Meet the Zers” เป็นครั้งแรกในช่วงการประชุม Mindexchange ซึ่งเป็นการประชุมรูปแบบเปิดอันเอื้อให้นักวิจัยของ สตามิน่า เอเชีย นักการตลาด และ Gen Z ได้มีโอกาสในการหารือ ในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน นับตั้งแต่เรื่องของเงินไปจนถึงโซเชียลมีเดีย และทัศนคติไปจนถึงแบรนด์ ผู้บริหารระดับแนวหน้า ที่เข้าร่วมงานนั้นยังได้ยืนยันว่าผลการวิจัยของทางบริษัทนั้นสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งเหมาะสำหรับการนำ ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่หรือ Gen Z มากยิ่งขึ้น

"ต้องขอบคุณงานวิจัยของเราที่ครอบคลุมทั้ง Gen X และ Gen Y รวมถึงงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z ด้วยงานวิจัยเหล่านี้ เราจึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ถึงประมาณ 75% ของประชากรไทยทั้งหมด” คุณปัทมา จอมศิริวัฒนากล่าว “ผลการศึกษาเหล่านี้จะทำให้นักการตลาดสามารถท้าทายตัวเองในการหาจุดเด่นของแบรนด์ที่จะมาดึงดูดคนรุ่นใหม่ กลุ่มนี้ และในการเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง”

Comments

Share Tweet Line