"รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก"

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.นพ.ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์ ประธาน PARANG กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะที่ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้มารวมตัวจัดงาน "รวมพลังสู้..รู้ทันมะเร็งต่อมลูกหมาก" เพื่อให้ข้อมูลเรื่องโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตามหลักวิชาการ และให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์รู้ก่อนป้องกันได้ โดยมี ดอม เหตระกุล มนตรี เจนอักษร และ ปาล์ม ธัญวิชญ์ เจนอักษร มาร่วมงานด้วย ณ สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมด้วย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก


รายชื่อกลุ่มแพทย์ PARANG ที่มาร่วมงาน

1.      ผศ.นพ.ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์

2.      นายแพทย์จรัสพงศ์ ดิศรานันท์

3.      นายแพทย์ดนัย มโนรมณ์

4.      นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรง

5.      นายแพทย์วรัชญ์ วรนิสรากุล

6.      รศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล

7.      นายแพทย์ดลลชา วาณิชย์การ

8.      นายแพทย์ณัฐพงศ์ บิณษรี

9.      ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ

10.  นายแพทย์วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา

11.  นายแพทย์วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์

Comments

Share Tweet Line