ท็อปส์ มาร์เก็ต,เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เปิดช่องแคชเชียร์พิเศษ เฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและสตรีมีครรภ์

ท็อปส์ มาร์เก็ต,เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เปิดช่องแคชเชียร์พิเศษ เฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและสตรีมีครรภ์

จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย และอาจมีอาการรุนแรงได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองมากเป็นพิเศษ รวมถึงผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ที่อาจไม่ได้รับความสะดวก แต่บางครั้งก็มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ จึงเปิดให้บริการช่องแคชเชียร์พิเศษ (Priority Checkout) เฉพาะลูกค้าผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ และ สตรีมีครรภ์ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ใช้เวลานอกบ้านให้น้อยที่สุด พร้อมสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line