งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ ปั้นดาว ปี 2563

งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ ปั้นดาว ปี 2563

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ประเดิมเปิดตัวตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ ปั้นดาว ปี 2563 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น พร้อมหน่วยร่วมกำลังสำคัญจาก 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็น Excellence Center ที่ สสว. ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  แต่งานนี้...ยังคงจัดตามมาตรการ Social distancing  การแถลงข่าวจึงจัดขึ้นในรูปแบบ Video Conference  ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ของ ZOOM Meeting ถึงแม้จะอยู่ไกลก็สามารถสื่อสารกันได้สะดวก ชัดเจน คล่องตัว และรวดเร็ว


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line