ติดตามภารกิจเก็บ-กำจัด-ทำลาย “ขยะติดเชื้อ” ใน “สารตั้งต้น” ทางพีพีทีวี ช่อง 36

ติดตามภารกิจเก็บ-กำจัด-ทำลาย “ขยะติดเชื้อ” ใน “สารตั้งต้น” ทางพีพีทีวี ช่อง 36

รายการ “สารตั้งต้น” รายการแนวสารคดีเชิงข่าว ที่มุ่งเน้นผลิตรายการสารคดีเชิงข่าวคุณภาพที่สามารถเป็นกระบอกเสียงให้แก่สังคมได้ ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น.


สัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องราวสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ที่ปัจจุบันทำให้ผู้คนต้องให้ความสำคัญในการป้องกันตัวเองกันมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะขยะติดเชื้อที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 อย่าง “หน้ากากอนามัย” ที่มีการคาดการณ์ว่าถูกใช้อย่างน้อยวันละ 2.9 ล้านชิ้น แต่หลายคนก็ยังขาดความเข้าใจในการทิ้งหน้ากากอนามัย หรือของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธี ซึ่งนั่นอาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อและกระจายเชื่อโรคสู่สิ่งแวดล้อมได้ มาติดตามภารกิจการเก็บขยะและการกำจัดทำลายขยะติดเชื้อเหล่านี้ได้ในรายการ “สารตั้งต้น” ตอน ขยะติดเชื้อ ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. นี้ เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line