ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" เทิดพระเกียรติราชินี

ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดจิตอาสา

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกันจัดโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินและทุกคนในสำนักงานได้ร่วมกันสมทบทุนบริจาคสิ่งของและปัจจัยเพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำตาล นมผง นมกล่อง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ ผู้พิการ กว่า 319 คน ที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ และมอบเงินสมทบทุน จำนวน 21,000 บาท โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิ เป็นผู้รับมอบ

พลเอก วิทวัส กล่าวต่อว่า ระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับหน่วยงานหรือบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อน และในโอกาสนี้ ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ และมอบขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาสต่อไป

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line