กับข้าวกับครัว ขนมโคโบราณ Ancient cows EP.96

กับข้าวกับครัว ขนมโคโบราณ Ancient cows EP.96

กับข้าวกับครัว ขนมโคโบราณ Ancient cows EP.96


 

*เตรียมตัวเข้าครัว* Cooking

 

-แป้งข้าวเหนียว Glutinous rice flour

-มะพร้าว coconut

-น้ำตาลมะพร้าว Coconut sugar

-เกลือ salt

-น้ำเปล่า Water

 

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line