ซัมมิท แคปปิตอล ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ในสำนักงาน 39 แห่งทั่วประเทศ

ซัมมิท แคปปิตอล ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ในสำนักงาน 39 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด นำโดย ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ (ที่ 2 จากขวา) ประธานบริษัท พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พีรพงศ์ กี้ประสพสุข (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารงานขายและการตลาด ชานนท์ คงมีสุข (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารหนี้ และสุพจน์ สุฤทธิ์ภิญโญ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารองค์กรและบริการลูกค้า ร่วมเปิดตัวการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กับผู้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในสำนักงาน 39 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร ได้นำเป้าหมายที่ 3 เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพของทุกคนทุกวัย และเป้าหมายที่ 11 เรื่องการทำให้เมืองและชุมชนมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน มาปรับใช้ในการส่งเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยของคนในองค์กรและสังคม ณ อาคาร อื้อจือเหลียง เมื่อเร็ว ๆ นี้


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line