หอศิลป์ S.A.C. เปิดนิทรรศการ “Wonderscape” รวมผลงานของ 5 ศิลปินชั้นครูของประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

หอศิลป์ S.A.C. เปิดนิทรรศการ “Wonderscape”   รวมผลงานของ 5 ศิลปินชั้นครูของประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ (S.A.C.) เปิดนิทรรศการ “Wonderscape” นิทรรศการที่ได้รวบรวมผลงานศิลปะของห้าศิลปินที่มีความสำคัญระดับชาติ ได้แก่ ชลูด นิ่มเสมอ, สวัสดิ์ ตันติสุข, มณเฑียร บุญมา, อังคาร กัลยาณพงศ์ และ เหม เวชกร เปิดโอกาสให้ผู้ชมที่ยังไม่เคยสัมผัสกับผลงานทรงคุณค่าเหล่านี้ ได้มีประสบการณ์ร่วมกับ มุมมอง ทิวทัศน์อัศจรรย์ที่ผสมผสานไปด้วยฝีมือ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความกล้าหาญของศิลปินระดับปรมาจารย์ ที่แม้ทุกท่านจะได้ล่วงลับไปแล้ว แต่ผลงานที่ฝากไว้เหล่านี้ยังเป็นที่จดจำ เป็นต้นแบบทางสุนทรียภาพและความคิดที่ปูทางให้ศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยได้มีรากฐานที่แข็งแรงเช่นในปัจจุบัน โดยจะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 8 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


สำหรับนิทรรศการ “Wonderscape” คือนิทรรศการที่รวบรวมผลงานของห้าศิลปินที่มีความสำคัญระดับชาติ ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากผลงานในการสะสมของ คุณสุรพล บุญญาปะมัย ในการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ผู้ชมที่ยังไม่เคยสัมผัสกับผลงานทรงคุณค่าเหล่านี้ ได้สัมผัสกับลายเส้นจากภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและจิตรกรรมของศิลปินชั้นครู ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ เป็นนิทรรศการที่ขับเน้นให้เห็นฝีไม้ลายมือของศิลปินแถวหน้าที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย ทั้งนิยามด้านการเป็นผู้วางรากฐานให้กับแนวคิดวิธีทํางานศิลปะ และการบุกเบิกแนวทางใหม่ให้กับศิลปะร่วมสมัยของไทย

สำหรับนิทรรศการ “Wonderscape” จัดแสดง ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 3 อาคารหอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (S.A.C.) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563 พร้อมร่วมงานเปิดนิทรรศการ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 - 19.00 น. และกิจกรรม Curator Tour นำชมโดยภัณฑารักษ์ในเวลา 15.30 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sac.gallery

Comments

Share Tweet Line