กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์แสดงศักยภาพร่วมประกวด “Thailand Franchise Award : TFA 2020”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์แสดงศักยภาพร่วมประกวด “Thailand Franchise Award : TFA 2020”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดงาน ประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA 2020) สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มศักยภาพแข่งขันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากล ครอบคลุมประเภทรางวัล 5 ประเภทรวม 13 รางวัล  ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการส่งเสริมการตลาด โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์การเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งได้รับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ แฟรนไชส์ของตนเอง


ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/Register_Thailand_FranchiseAward2020  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2563  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 574 5953 หรือ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจโนไซส์จำกัด ติดต่อคุณชัชพิสิฐ สหบันเทิงศิลป์ และคุณทัศน์พล สว่างศรี โทรศัพท์ 082 9545965, 065 4615050

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line