มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้นร.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2563

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้นร.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2563

คุณสุพร วัธนเวคิน (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 (ภาคเหนือ) จำนวน 46 โรงเรียน มูลค่า 200,000 บาท โดยมี พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ (ขวา) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line