“นนทกฤช-พบเอก” ผู้ประกาศข่าวช่อง MONO29 รับ “รางวัลพระราชทานเทพทอง

“นนทกฤช-พบเอก” ผู้ประกาศข่าวช่อง MONO29  รับ “รางวัลพระราชทานเทพทอง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พระราชทาน “รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19” ประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ ให้กับ นายพบเอก พรพงเมตตา จาก “รายการทันข่าวเช้า”  และ“นายนนทกฤช กลมกล่อม”  จาก “รายการเจาะข่าวเด็ด”  ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 (โมโนทเวนตี้ไนน์)  ในฐานะที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ, ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นบุคคล ที่ทำ คุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  ณ ศาลาสหทัย สมาคม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา


Comments

Share Tweet Line