วิศวะมหิดล จัด IEP Day Trip 2019 ต้อนรับโรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

 วิศวะมหิดล จัด IEP Day Trip 2019 ต้อนรับโรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

เปิดโลกทัศน์เยาวชนคนรุ่นใหม่... คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรม IEP Day Trip 2019ต้อนรับคณะครูและเยาวชนนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย คุณครูเดือนเพ็ญ เนียรมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดประสบการณ์อินไซด์ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)  วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม แล็บหุ่นยนต์และ 3D Printing  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 คณะครูและเยาวชน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ยังได้สนุกสนานได้ทักษะประสบการณ์กับเวิร์คช็อปหุ่นยนต์ ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญในโลกอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน ทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เก็บเกี่ยวข้อมูลในการสานฝันและวางแผนการศึกษาวาดอนาคต ยุคดิสรัพชั่นอย่างมั่นใจ

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line