อาเล็ก ยอมรับห่าง เต้ย เพราะระยะทาง ยินดี มิว นิษฐา เตรียมแต่ง

อาเล็ก ยอมรับห่าง เต้ย เพราะระยะทาง ยินดี มิว นิษฐา เตรียมแต่ง

อาเล็ก ธีรเดช โต้ธุรกิจร้านเนื้อปิดไปแล้ว หลังช่วงนี้คนมองเงียบๆ รู้สึกผิดไม่ได้เข้าไปเลยเพราะไม่ว่าง ยันร้านยังอยู่ดีมีชาบูเพิ่มมาและตนไม่ได้ถอนหุ้น กับเพื่อนๆก็เข้าใจ เขาก็ให้เราช่วยพีอาร์ร้าน แจงประเด็นเรื่องห่างเต้ย เพราะเขาไปต่างประเทศ ส่วนเรื่องไม่ค่อยลงรูปคู่ ปกติก็ไม่ได้ลงบ่อยอยู่แล้ว ไม่ได้บังคับกันว่าต้องลงตลอด ยินดีคู่มิว นิษฐา เตรียมแต่งแล้ว ส่วนตัวเป็นคนอยากมีครอบครัวมานานแล้ว แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของ2คน อยากให้พัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้


 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line