สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ จัดงานประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2019 & JUMC STAR 2019

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ จัดงานประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2019 & JUMC STAR 2019

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานมอบ 2 รางวัลใหญ่  ให้กับองค์กร หน่วยงานชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 7 สาขา คือ DRIVE AWARD AGRO AND FOOD INDUSTRY, DRIVE AWARD FINANCIALS, DRIVE AWARD INDUSTRIALS, DRIVE AWARD PROPERTY AND CONSTRUCTION, DRIVE AWARD RESOURCES, DRIVE AWARD SERVICES และ DRIVE AWARD TECHNOLOGY ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ จำนวน 34 รางวัล   และรางวัล  JUMC STAR 2019 มอบให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น ในคอนเช็ปต์ Environment and Sustainability จำนวน 12 รางวัล   โดยรางวัลทั้งหมดจะเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างแก่ธุรกิจอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการธุรกิจไทยต่อไป


พร้อมกันนี้ในช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น. วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ยังจัดงานเสวนาพิเศษ JUMC STAR 2019 หัวข้อ Environment and Sustainability โดยได้รับเกียรติจาก คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร พร้อมกับผู้รับรางวัล JUMC STAR 2019  Excellence  คือ  คุณกชกร วรอาคม Landprocess, คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ Once Again Hostel, คุณสมศักดิ์ บุญคำ LocalAlike และ คุณอรุษ นวราช  สวนสามพราน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟัง ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่า   การจัดงาน DRIVE AWARD 2019 (ไดรฟ์ อะวอร์ด 2019) และ JUMC STAR 2019 (จั๊มซ์ สตาร์ 2019) โดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการด้านวิชาการเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจประเทศในด้านต่างๆ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา   โดย DRIVE AWARD 2019 ทางคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้คัดเลือกบริษัทหรือองค์กรที่มีนวัตกรรม มีการบริหารจัดการเป็นเลิศมีการสร้างINNOVATION มีการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ทำให้เศรษฐกิจมีการก้าวไปข้างหน้า ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ สร้างความเป็นมาตรฐานของไทยขึ้นมา เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

สำหรับ JUMC STAR 2019 ได้คัดเลือกผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นจำนวน 12 คน ที่ประสบความสำเร็จหรือต่อยอดธุรกิจเดิมโดยนำนวัตกรรมการจัดการใหม่ๆมาใช้ คิดค้นธุรกิจใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2019 ประกอบด้วย

DRIVE AWARD : Agro and Food Industry

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : Financials

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : Industrials

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : Property and Construction

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : Resources

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : Services

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

DRIVE AWARD : Technology

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รางวัล JUMC STAR 2019 Excellence

คุณกชกร วรอาคม Landprocess

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ Once Again Hostel

คุณสมศักดิ์ บุญคำ LocalAlike

คุณอรุษ นวราช   สวนสามพราน

รางวัล JUMC STAR 2019

คุณกฤษดา กฤตยากีรณ Muvmi

คุณจักร์ เชิดสถิรกุล   เก๊าไม้ เอสเตท 1955

คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ วิถีไทย

คุณณัชชา โรจน์วิโรจน์ BLIXPOP

คุณธนเวทย์  สิริวัฒน์ธนกุล A PIECE(S) OF PAPER

คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ TRAWELL

คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร บริษัท คิดคิด จำกัด

คุณฤดีชนก จงเสถียร ZeroMoment Refillery

Comments

Share Tweet Line