งานรับมอบมอบโล่รางวัล Thailand’s SmartAwards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

งานรับมอบมอบโล่รางวัล Thailand’s SmartAwards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่ พงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ในโครงการ Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภทองค์กร สาขาบริษัทที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารดีเด่น (Corporate Governance Achievement Awards) จาก โดยมี ดร.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง, ปฏิมา นฤนาทเสถียร, สุธีรา ศรีเบญจโชติ, สุรัตน์ ศรีเบญจโชติ และสริญญา สาระสุทธิ มาร่วมงานด้วย ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อวันก่อน


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line