เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย จัดโครงการปลูกป่า 1,000 ต้น ฉลองวันสิ่งแวดล้อมไทย

เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย จัดโครงการปลูกป่า 1,000 ต้น ฉลองวันสิ่งแวดล้อมไทย

เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารชั้นนำของโลก ประกาศการร่วมดำเนินโครงการกับ อีโคแมตเชอร์ (EcoMatcher) ผู้นำด้านแพล็ตฟอร์มการปลูกต้นไม้ ในการปลูกป่า 1,000 ต้น เพื่อร่วมฉลองเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี โดย คอนเสิร์ฟ เนเชอรัล ฟอเรสต์ (Conserve Natural Forests) องค์กรพันธมิตรด้านการปลูกต้นไม้ของอีโคแมตเชอร์ จะรับหน้าที่เป็นผู้ปลูกต้นไม้ในโครงการ ซึ่งโครงการนี้ยังถือเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเต็ดตรา แพ้ค ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยครั้งนี้ผ่านการสนับสนุนการปลูกป่าและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย


ป่า 1,000 ต้น ภายใต้ชื่อ เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย แห่งนี้จะปลูกขึ้นในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอีโคแมตเชอร์จะติดตามเก็บข้อมูลของต้นไม้ที่ได้ปลูกไปทุกต้น และส่งข้อมูลกลับมาทางอีเมลให้กับบริษัท ซึ่งทำให้พนักงานของเต็ดตรา แพ้ค สามารถเข้าไปติดตามต้นไม้เหล่านั้นได้ผ่านระบบ TreeTracker ของอีโคแมตเชอร์ และรับทราบรายละเอียดของต้นไม้ทุกต้นในป่าที่ดำเนินการปลูกโดยบริษัท พนักงานแต่ละคนจะสามารถชื่นชมต้นไม้ของตน รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกต้นไม้ ดูพื้นที่ปลูกต้นไม้แห่งอื่นๆ ของเต็ดตรา แพ้ค เชื่อมโยงกับผู้ที่ปลูกต้นไม้เหล่านี้ และรับทราบข้อมูลการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ (ดูผลกระทบเชิงบวกต่อโลกที่เกิดจากต้นไม้ของตนเอง) รวมถึงการ “พูดคุย” กับต้นไม้เหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีแชตบอต (Chatbot) ใหม่ล่าสุด

เต็ดตรา แพ้ค ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตทางธุรกิจและความรับผิดชอบพื้นฐานขององค์กรต่อคู่ค้าทางธุรกิจ ต่อพนักงาน ต่อชุมชน และต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมโครงการกับอีโคแมตเชอร์ ผู้นำเสนอโซลูชั่นสู่ความยั่งยืนที่โปร่งใสเพื่อรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและการตัดไม้ทำลายป่า โดยใช้แพล็ตฟอร์มเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมให้แก่ผู้ใช้งาน จึงเอื้อให้พนักงานเต็ดตรา แพ้ค ได้เข้าร่วมในโครงการผ่านสื่อออนไลน์และเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนของบริษัทได้

Comments

Share Tweet Line