โซลาร์ ดี และ ไทยยูเนี่ยน ผนึกกำลังสร้างพลังงานสะอาดด้วยโซลาร์รูฟ

 โซลาร์ ดี และ ไทยยูเนี่ยน ผนึกกำลังสร้างพลังงานสะอาดด้วยโซลาร์รูฟ

นายสัมฤทธิ์ สิทธิวรานุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ดี คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านอาหารทะเลระดับโลก นำโดย นายเศรษฐกูล โชติเชย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมกลุ่มองค์กร  และนายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (หน่วยธุรกิจปลา) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟ ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยูเนี่ยนในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด


นายเศรษฐกูล กล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญกับการพัฒนารากฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานของเราได้ดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านดังกล่าวฯ ของบริษัท ซึ่งข้อกำหนดนี้ได้มีการผนวกหลักการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายระดับโลก ไทยยูเนี่ยนจึงถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ  เรามีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่รวมถึง การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 30 ต่อตันผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2563 ซึ่งการทำงานร่วมกับโซลาร์ ดี นับเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวครับ”

นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (หน่วยธุรกิจปลา) กล่าวว่า “พลังงานจากแสงอาทิตยเป็นพลังงานที่สะอาด และเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคาหรือโซลาร์รูฟนั้น นอกจากจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างมากด้านการช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม การมีพันธมิตรที่ดีมาช่วยวางระบบและติดตั้งเทคโนโลยีนี้ทำให้เรามีความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในอนาคต”

ทั้งนี้ได้เริ่มติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่หลังคาอาคารต่างๆ ในโรงงานของไทยยูเนี่ยนในจังหวัดสมุทรสาคร  รวมทั้งสิ้น 9 อาคารด้วยกันซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งถึง 10 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าปีละ 13 ล้านหน่วย ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 20 ล้านบาทต่อปี และลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่อากาศกว่า 7,000 ตันต่อปี

นายสัมฤทธิ์ ได้กล่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก ได้ให้ความไว้วางใจ โซลาร์ ดี ให้ดำเนินการในครั้งนี้ และนับเป็นโปรเจ็คใหญ่ที่สุดของเราในปีนี้ โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในขั้นตอนการผลิตของไทยยูเนียนเองแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันหลากหลายองค์กรใหญ่ก็หันมาให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนอกจากนั้นการร่วมงานกันครั้งนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการทำงานที่ได้มาตรฐานของ โซลาร์ ดี ที่จะนำไปสู่การร่วมงานกับพันธมิตรอื่นๆ ตามมา”

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line