รมช.คมนาคม และวสท. เปิดงาน Thailand Towards Zero รวมพลังสร้างระบบใหม่ที่ปลอดภัย…เพื่อลดเจ็บสาหัส - ตายบนถนนให้เป็น “ศูนย์”

รมช.คมนาคม และวสท. เปิดงาน Thailand Towards Zero รวมพลังสร้างระบบใหม่ที่ปลอดภัย…เพื่อลดเจ็บสาหัส - ตายบนถนนให้เป็น “ศูนย์”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต วสท.เปิดงาน Thailand Towards Zero รวมพลังสร้างระบบใหม่ที่ปลอดภัย..เพื่อลดเจ็บสาหัส - ตายบนถนนให้เป็น “ศูนย์” เพื่อเสริมสร้างระบบที่ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จของประเทศออสเตรเลีย แนวคิด “ลดการตายเป็นศูนย์” ของประเทศสวีเดน และแนวคิด “ความปลอดภัยที่ยั่งยืน” ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


เวทีเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ เจเรมี วูลลี (Jeremy Wooley) ผู้อำนวยการDirector of Centre for Automotive Safety Research, University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นครชัย เผื่อนปฐม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คุณภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล ประธานชมรมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม , กรุงเทพมหานคร , กรมป่าไม้/ชมรมคนรักต้นไม้ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

Comments

Share Tweet Line