อภัยภูเบศรปลื้มผลวิจัย ฟ้าทะลายโจรยับยั้งเชื้อโควิด แต่ยังเป็นการศึกษาในหลอดทดลองเท่านั้น

อภัยภูเบศรปลื้มผลวิจัย ฟ้าทะลายโจรยับยั้งเชื้อโควิด แต่ยังเป็นการศึกษาในหลอดทดลองเท่านั้น

จากกรณีที่มีการแถลงข่าวผลการวิจัยยาฟ้าทะลายโจรต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา โดยผลวิจัยระบุว่า ฟ้าทะลายโจร สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้โดยการ ฆ่าไวรัสโดยตรง และยับยั้งไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์นั้น ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทย ที่มีสมุนไพรพื้นบ้านสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต้นเหตุโรคโควิด-19 ได้ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าว เป็นการศึกษาในเบื้องต้น ในหลอดทดลองเท่านั้น หากจะยืนยันว่า ฟ้าทะลายโจรมีผลต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่นั้นต้องทำการศึกษาต่อในคน


“จากการวิจัยของกรมการแพทย์แผนไทยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ระบุว่า สารสกัดหยาบของฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ทำลายไวรัสก่อโรคโควิด-19 ส่วนสารแอนโดรกราโฟไลด์มีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของไวรัสชนิดนี้ แต่ไม่มีผลในการป้องกันเซลล์ไม่ให้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ แต่อย่างไรก็ตามกลไกการป้องกันนอกเหนือจากการป้องกันเซลล์โดยตรงแล้ว การป้องกันอาจมีผลจากการเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ได้ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าฟ้าทะลายโจรก็มีคุณสมบัติเด่นเรื่องภูมิคุ้มกันเหมือนกัน  ทำให้ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อที่รับเข้าไปได้เร็วขึ้น ซึ่งในต่างประเทศก็มีการอนุมัติทะเบียนผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจรที่ควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในข้อบ่งชี้การเพิ่มภูมิคุ้มกัน ซึ่งสามารถใช้ในการป้องกันหวัดได้ จึงอยากให้ทางนักวิจัยได้ศึกษากลไกตรงนี้ด้วย เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการระบาดของไวรัวอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนั้นแล้วยังต้องมุ่งสร้างความเข้าใจว่า การกินฟ้าทะลายโจร ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเสมอไป เพราะจากประสบการณ์ของโรงพยาบาลการปลูกฟ้าทะลายโจร หากเก็บเกี่ยวในช่วงออกดอกฟ้าทะลายโจร 25-30% ก็มีสารสำคัญเพียงพอต่อการบรรเทาหวัดแล้ว ส่วนการกินสารสกัดหรือผงบดหยาบนั้น ก็ไม่มีความแตกต่างกันหากมีการควบคุมปริมาณสารแอนโดนกราโฟไลด์ให้อยู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดของตำรับมาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพียงแต่สารสกัดอาจจะกินน้อยกว่าผงบดหยาบเท่านั้น"

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเอง และการสร้างความมั่นคงทางยาต่อประเทศ อภัยภูเบศรได้แจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนนำไปปลูกไว้ใช้ดูแลสุขภาพยามจำเป็น ท่านที่ต้องการรับเมล็ดพันธุ์สามารถติดต่อได้ที่ เฟซบุ๊คสมุนไพรอภัยภูเบศร หรือโทร 037-213629, 037-211289

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line