คาเธ่ย์ แปซิฟิค ออกมาตรการให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการของสายการบิน

คาเธ่ย์ แปซิฟิค ออกมาตรการให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการของสายการบิน

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป กำหนดให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัย ในกรณีที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างบุคคลอื่นได้อย่างน้อยสองเมตร หรือกำหนดโดยพนักงานของสายการบิน ซึ่งรวมถึง


· ระหว่างเช็คอิน

· ในห้องรับรองผู้โดยสาร

· ระหว่างขึ้นเครื่อง

· ในห้องโดยสารของเครื่องบิน และ

· ระหว่างออกจากเครื่องโดยสาร

นอกจากนี้สายการบินขอแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น บริเวณรักษาความปลอดภัยและพื้นที่เก็บสัมภาระ ผู้โดยสารที่ไม่สามารถทนต่อการสวมใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลา รวมถึงเด็กเล็กจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

ผู้โดยสารจะได้รับการร้องขอให้นำหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมสำหรับใช้สวมใส่ตลอดการเดินทาง – ทั้งแบบผ้าและแบบใช้แล้วทิ้ง

ข้อกำหนดในเรื่องหน้ากากอนามัยนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีข้อกำหนดหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงในลำดับต่อไป

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line