เปิดดาวน์โหลดอีบุ๊ก “งานวิจัย สวทช. สู่นวัตกรรมรับมือ COVID-19”

เปิดดาวน์โหลดอีบุ๊ก “งานวิจัย สวทช. สู่นวัตกรรมรับมือ COVID-19”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก “นวัตกรรมรับมือ COVID-19” ที่รวบรวมงานวิจัย สวทช. เพื่อสู้ภัย COVID-19 อาทิ ผลงาน DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ผลงาน Traffy Fondue ผลงาน NIEMS-Care ระบบจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในระดับชุมชน ผลงาน Medical Devices Demand-Supply Matching ผลงาน Face Shield from FabLab ผลงานหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี : Germ Saber ผลงานชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคแลมป์ (LAMP) ผลงานชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบรวดเร็วด้วยเทคนิค LFA ผลงานการคัดแยกผู้ป่วยด้วยลายพิมพ์เปปไทด์ (Peptide barcode) และผลงาน Fun Science @ Home by NSTDA เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดอ่านได้แล้วทั้งในอีบุ๊กแบบ PDF และแบบ Flip ได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/th/e-book/13220-research-on-innovation-covid-19
 


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line