ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF มอบชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียนยากจน

ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF มอบชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียนยากจน

ด้วยความห่วงใยสุขภาพนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ในเดือนกรกฏาคม ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทยโดยการประสานงานของมูลนิธิ EDF ได้มอบชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (ประกอบด้วย หน้ากากผ้า และสบู่ล้างมือ) จำนวน 9,553 ชุด  ให้นักเรียน และครู 24 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี เชียงราย สกลนคร และนครพนม ที่อยู่ในโครงการ Bank on a Bright Future with HSBC ปีที่ 2 โดยหน้ากากผ้าเป็นฝีมือการตัดเย็บของกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนในยามวิกฤตอีกด้วย


สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

องค์กรที่สนใจทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสังคมร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่ออีเมล [email protected] หรืออีเมล [email protected] หากต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน นอกจากนั้นยังสามารถค้นหารายละอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือโทรศัพท์ (662) 579 9209-11

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line