รักษาการแทนอธิการบดี ม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบาย วิทยาลัยนานาชาติ

รักษาการแทนอธิการบดี ม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบาย วิทยาลัยนานาชาติ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่4จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบาย วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารองค์กร โดยมี ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้อง W305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line