SYS ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบเคลื่อนที่ ให้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ป้องกันโควิด-19

 SYS ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบเคลื่อนที่ ให้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ป้องกันโควิด-19

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบในวงกว้างนั้น ปัจจุบันแม้ภาครัฐ จะผ่อนปรนมาตรการต่างๆ และภาคธุรกิจเริ่มเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี ก็ยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป


ล่าสุด นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการสายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ส่งมอบนวัตกรรมห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Unit) ให้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมด้วย นพ. ตะวัน อินทิยนราวุธ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

นวัตกรรมห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Unit) ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัย ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยมีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมด้วยระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพราะถึงแม้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วงผ่อนปรนมาตรการแล้วก็ตาม แต่การป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น และทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้สามารถก้าวผ่านทุกช่วงเวลาวิกฤติไปได้

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line