โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกรมอนามัย สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19

โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกรมอนามัย สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19

ศิเรมอร  พุทธชาติ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “ผ่านมาตรฐาน โรงแรม/ที่พัก สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19” รับรองโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจที่มาใช้บริการ ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง


REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line