มูลนิธิ EDF ประชุมร่วมกับไลฟ์อีส กรุ๊ป ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้นักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF ประชุมร่วมกับไลฟ์อีส กรุ๊ป ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้นักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF และนายสำเริง รัตนคช (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพร่วมกับนายนภ พรชำนิ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวศวิตา ธนสิทธิพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายรายการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด และคณะ ในโอกาสประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือร่วมกันในการสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้นักเรียนไทยที่ยังขาดโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล


สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530

องค์กรที่สนใจร่วมจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสในประเทศไทย หรือทำกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.edfthai.org โดยการทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line