การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดมีดังนี้ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าว “การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล เยาวชน PEA ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็น รากฐานที่สำคัญในการผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชายไทย ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 และยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในปีนี้ สมาคมฯ เลื่อนการแข่งขันจากเดิมช่วง เดือนกรกฎาคม เป็นช่วงเดือนสิงหาคม 2563 โดยจะยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ กิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเภทการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล(แบบไม่มีผู้ชมใน สนามแข่งขัน) ที่กำหนดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเคร่งครัด” นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าว “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กำลังก้าวสู่ปีที่ 60 ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เรามุ่งมั่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการดำเนินงาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA DIGITAL UTILITY และที่ผ่านมา PEA ได้เล็งเห็นว่า กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่คนไทย สามารถแสดงศักยภาพในเวทีระดับโลก จึงได้สนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ หนึ่งกีฬา หนึ่งรัฐวิสาหกิจ”

กำหนดการแข่งขัน ลำดับ ภาค จังหวัด วันแข่งขัน สนามแข่งขัน

 1 เหนือ กำแพงเพชร 16 – 22 ส.ค. 63 โรงยิมเนเซียม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาชากังราว

 2 นครหลวง สมุทรปราการ 25 – 31 ส.ค. 63 โรงเรียนนายเรือ

 3 ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 4 - 11 ก.ย. 63 ยิมสิริวัณวรี และยิมเทศบาลเมืองชัยภูมิ

 4 ใต้ ชุมพร 14 – 20 ก.ย. 63 ยิมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

 5 ตะวันออก สระบุรี 23 - 29 ก.ย. 63 ยิมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

 6 กลาง อ่างทอง 1 - 7 ต.ค. 63 โรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

 7 รอบชิงชนะเลิศ พระนครศรีอยุธยา 10 - 17 ต.ค. 63 สนามกีฬากลาง และยิมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

Comments

Share Tweet Line