"มศว." ยกระดับการแพทย์ไทย ร่วม "ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป" ผลิตกัญชารักษาผู้ป่วย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ยกระดับการแพทย์ไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัย และรักษาผู้ป่วย


ณ หอดนตรี และการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัย และรักษาผู้ป่วย ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี กับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทฯ, นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ กรรมการบริษัทฯ, ดร.เจษฎา ธรรมวณิช Chief Public Private Partnership Business บริษัทฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยเหตุผลที่ว่า กัญชาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์หลากหลาย ทั้งการผ่อนคลายเส้นเลือด เพื่อบรรเทาอาการปวด อาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เส้นโลหิตตีบ สามารถใช้ฤทธิ์เพื่อลดการหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) มีรายงานการรักษาโรคลมชัก ที่รักษายากหรือในรายที่ดื้อต่อการรักษา ใช้ลดอาการในผู้ป่วยพาร์คินสัน และสมองเสื่อม (Alzheimer) สามารถลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในรายที่ทำเคมีบำบัด (chemotherapy-induced nausea and vomiting, CINV) สามารถลดการอักเสบของเนื้อเยื่อได้ ใช้รักษาภาวะปวดประสาทตา โรคปวดศีรษะ ไมเกรน ต้านซึมเศร้า (Anti-depressant) รักษาโรค นอนไม่หลับ มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) และมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง (Anti-cancer)

กัญชา กัญชง ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cannabis sativa. เป็นพืชล้มลุก มีใบเป็นแฉก 5-8 แฉก ลำต้นสูง 3-5 เมตร กัญชามีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือสาร THC (Tetrahydrocannabinol) มีฤทธิ์ทำให้ติดและมึนเมา แต่มีสรรพคุณทางยา ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้ และยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่สามารถพัฒนาเป็นยาได้ สารสำคัญในกัญชา คือ THC (สารเมา) และ CBD (สารต้านฤทธิ์เมา) ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Cannabinoids ละลายได้ดีในน้ำมัน นอกจากสาร THC และ CBD และยังพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และสารกลุ่มเทอร์ปีน เช่น mycene, alpha-pinene, beta-caryophyllene จะเป็นตัวเสริมการออกฤทธิ์ทางยากับสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ กัญชามีสารที่ดี สามารถนำมาบำบัดผู้ป่วยได้

การผลิตสารสกัดกัญชา จะต้องปราศจากสารปนเปื้อน ปลอดยาฆ่าแมลง ปราศจากเชื้อรา และจะต้องมีสัดส่วนของสารที่ออกฤทธ์ในปริมาณเหมาะสมจึงสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ แต่เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทำให้ผู้ที่บริโภคเข้าไปมีอาการมึนเมา และ มีภาวะประสาทหลอนได้ จึงเป็นสารควบคุม ไม่สามารถซื้อขายทั่วไปได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลของการรักษาที่ดีที่สุด จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้กัญชาเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้ดำริการทำงานวิจัยศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุด

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงร่วมกับ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดทำข้อตกลงและดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนายาทางการแพทย์ แคนนาบินอยด์ จากพืชกัญชา และกัญชง เพื่อให้บริการทางการแพทย์ และการบำบัดรักษาโรคแก่ผู้ป่วยในประเทศไทย ให้มีคุณภาพและปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล ภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ต่อไป

นอกจากนี้ ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอฝากโครงการดีๆ เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ 20 ของการก่อตั้งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทางคณะจึงมีดำริ จัดทำ “โครงการธารน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้” ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธามามีส่วนร่วมในโครงการฯ และสนับสนุนทุนทรัพย์ได้ที่ ชื่อบัญชี “กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่บัญชี 283-2-09473-0 ***โดยระบุเพื่อโครงการธารน้ำใจ*** ยังมีผู้พิการอีกมากมาย รอการช่วยเหลือจากท่าน โปรดส่งหลักฐานการโอนมาที่ line id: @tarnnamjai เพื่อขอรับใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line